Fiberduk

Geotekstiler fungerer som effektive barrierer mellom ulike matrialer f.eks. en fin og en grovkornet jordart. De kan også anvendes for å øke bærekraften i ett jordlag.