Rørsakser

Ducatel leverer rørsakser for mikrorør og fiberrør. Disse gir meget gode og rette kanter som er viktig for å få etabler gode skjøtekanter.

Rørsplitter

Rørsplitter benyttes når rørene må deles for å komme til kabelen, eller reparasjoner må foretas. Viktig verktøy å ha for hånden. Leveres med etui som monteres i beltet.

Mikrorør skjøter

Vi leverer skjøter til alle mikrorør dimensjoner, og overganger mellom disse.

Skjøt for fiberrør

Våre skjøter for fiberrør leveres enten som stikkmuffer eller som skrumuffer

Blåsesåpe

Gliss blåsesåpe benyttes hvor fiberkabel skal blåses inn i fiberrør.

Søketråd for montering i rør og kabeltraseèr.

Merkebånd

Merkebåndene leveres både med og uten søketråd

Kabeldekkebord

Kabeldekkebord leveres med 15, 20 eller 30cm bredde

Y- stykke

For flere og flere installasjoner er det aktuelt å øke kapasiteten på fiberantallet ved å blåse en ekstra kabel.

Trekkestrømpe

Trekkestrømper for alle typer kabler. Trekkestrømper benyttes hvor kabelen må trekkes inn i rør eller i grøfter hvor dette er mest hensiktsmessig.

Trekkestativ

Benyttes hvor det er behov for å trekke inn kabel, og hvor rør er installert. Trekkestativene leveres med forskjellig tykkelse og lengde på glassfiberkjernen.

Piston sleeve

Piston sleeve benyttes for å blåse gjennom et trekketau eller snor.

Reparasjonsmuffe

Våre reperasjonsmuffer kan leveres for 32, 40 og 50mm rør. Disse tåler høyt trykk , og benyttes hvor det er skader på rør hvor kabel allerede er installert, eller en ny kabel ønskes blåst inn.